ԱՆՎԱՐ առաքում ԲՈՇՆԵԼԻ ԱՆՎԱՐ ԱՆՎԱՐ

Տեխնիկական աջակցություն

Տեխնիկական աջակցություն

Ներկայումս մեր ընկերությունը ունի 8 տեխնիկական անձնակազմ (ներառյալ 5 ավագ ինժեներ), ունի նոր արտադրանք մշակելու ունակություն, ունի հղկաքարերի վերամշակման իր սեփական կենտրոն: Տեխնիկական խնդիրներ վաճառքից առաջ և հետո կարող են պատասխանել ավագ ինժեներների կողմից: