ԱՆՎԱՐ առաքում ԲՈՇՆԵԼԻ ԱՆՎԱՐ ԱՆՎԱՐ
Ապրանքներ, որոնք սպասարկում են բնակչության առողջության կարիքները: Համաձայն ԱՀԿ-ի, այդ ապրանքները պետք է մատչելի լինեն «բոլոր ժամանակներում, համապատասխան քանակությամբ, համապատասխան դեղաչափերի ձևերով, ապահովված որակի և պատշաճ տեղեկատվության միջոցով, և այնպիսի գնով, որը անհատը և համայնքը կարող են իրեն թույլ տալ»: